Spring til indhold

Rejse og ophold

Visum til Ghana

Ghana Immigration Service har skærpet reglerne omkring muligheden for at få visum ved ankomsten til Ghana. Visum til Ghana skal derfor rekvireres fra Embassy of Ghana i København inden afrejse til Ghana - www.ghanaembassy.dk. Det må ikke forventes, at ambassaden kan være behjælpelig med turistvisum ved ankomsten til Ghana.

Særligt for journalister

Du skal henvende dig på Ghanas ambassade i København og søge dit visum med oplysning om dit formål og ønsket om en presse-akkreditering. Din ansøgning om visum vil blive fremsendt fra ambassaden til Information Services Department i Accra, som behandler den. Du må allerede ved den lejlighed oplyse ret præcist hvad du påtænker at foretage dig i Ghana.

 

Et eventuelt positivt svar fra ministeriet i Accra vil sædvanligvis blot bemyndige Ghanas ambassade til at udstede et visum. Først ved ankomst i Ghana vil du modtage presseakkreditering. Dette kræver personligt fremmøde hos Information Services Department. Ministeriets godkendelse må ventes at indeholde ret detaljerede oplysninger om hvilke aktiviteter den omfatter, fx hvor du må optage, hvilke møder du har osv.

 

De ghanesiske myndigheder synes at have skærpet tilsynet med udenlandske journalister og fotografer. Det betyder at den tilladelse, som du skal have fra Information Services Department, skal overholdes ret præcist, hvorfor du bør sikre dig at alle planlagte aktiviteter under dit besøg fremgår af tilladelsen. Tilladelser udstedt for nylig af Information Services Department har indeholdt lister over specifikke områder journalisterne har fået lov til at dække og instrueret den som tilladelsen var udstedt til, om at holde sig strengt inden for det mandat, der var givet.

Ghanas ambassde i Danmark