Spring til indhold

Legalisering / verificering

Når danske dokumenter skal benyttes i udlandet, er det ofte nødvendigt at foretage legalisering, hvilket indebærer påtegning i flere instanser, herunder det danske udenrigsministerium og i mange tilfælde af det pågældende lands ambassade/konsulat i Danmark. En legalisering er en bekræftelse på, at en underskrift er ægte, En verificering af et dokument er typisk et bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument, hvorfor verificering forudsætter, at både det originale dokument og den ønskede kopi forevises. Hverken en legalisering eller en verificering er således bevis på, at dokumentets indhold nødvendigvis er korrekt.

Danmark tiltrådte Apostillekonventionen den 1. januar 2007 (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om ophævelse af krav om legalisering af offentlige dokumenter). Det betyder, at der ikke kan stilles yderligere krav om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter fra et af de lande, der har tiltrådt Apostillekonventionen, hvis dokumentet er forsynet med en såkaldt ”apostille”.  Hidtil har Ghana, Elfenbenskysten, Guinea, Sierra Leone og Togo ikke tiltrådt Apostillekonventionen. Dette indebærer, at hvis et dokument ustedt i et af disse lande skal bruges i Danmark, skal først det pågældende lands udenrigsministerium og efterfølgende den danske ambassade i Accra eller de danske konsulater i Abidjan, Conakry, Freetown, samt Lomé legalisere dokumentet. Tilsvarende gælder, at et dansk dokument som skal benyttes i Ghana, Elfenbenskysten, Guinea, Sierra Leone og Togo først skal legaliseres i det danske udenrigsministerium og efterfølgende af det pågældendes lands ambassade i Danmark. Ambassaden og konsulater må ikke legalisere danske dokumenter. Du kan læse mere om legalisering af danske dokumenter på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Anmodninger om legalisering kan indgives på ambassaden i den konsulære åbningstid om onsdagen mellem kl 9 og kl 11 lokal tid, og afhentes samme dag ugen efter.

Konsulaterne modtager anmodninger efter forud indgået aftale.

Du kan finde gebyr og information om betaling for legaliseringen hér.