Spring til indhold

Pas på svindel

Ambassaden modtager jævnligt henvendelser fra danske statsborgere, der er blevet bedraget for betydelige pengebeløb – i nogle tilfælde flere hundrede tusind kroner. Bedragerne spiller som regel på menneskers godgørenhed, romantiske drømme eller ønsker om at tjene hurtige penge.

Svindel sker oftest gennem internet- eller telefonkommunikation

Bedragerierne sker som oftest via internet-kommunikation og internationale telefonsamtaler. For eksempel loves den bedragede at få del i en meget stor pengemængde, som kan være baseret på salg af guld og ædelsten, eller som personen måtte være kommet til på anden vis. Arv nævnes ofte som baggrund for pengene. Der spilles på, at personen, der har pengene, ønsker at investere dem i udlandet, og derfor har brug for hjælp til overførslen, f.eks. mod lovning om, at den hjælpende vil kunne beholde eksempelvis halvdelen af formuen, der kan beløbe sig til mange millioner kr. Realiteten er, at pengene slet ikke eksisterer. Svindelen går alene ud på, at den hjælpende skal indbetale penge til forskellige faciliterende organer som advokater, kurerfirmaer, banker eller andre mellemmænd. Det er også set, at der skal betales til bestikkelse. Bedragerierne gennemføres med særdeles troværdige dokumenter, der ser ud som om, de kommer fra troværdige myndigheder eller organisationer. Imidlertid er der i disse situationer altid tale om falske adresser, falske konti osv.

I andre tilfælde spiller falsknerne på menneskers ønske om godgørenhed, hvor ofret bliver bedt om at bidrage til at finansiere eksempelvis hjerneoperationer på børn, omfattende genoptræning, specialoperationer i udlandet, mm. Der leveres billedmateriale til at dokumentere sagen.

Endeligt skal nævnes romantisk internetkontakt, hvor den danske part bliver anmodet om at bidrage til rejse og ophold for en partner, herunder til afgifter, tilladelser og formularer, som slet ikke er nødvendige.

Ovenstående er blot eksempler. Listen er nærmest uendelig.

Ambassaden skal opfordre til, at man kritisk vurderer sådanne anmodninger for at sikre sig mod snyd. Bidrag til bekæmpelse af fattigdom og nød er både nødvendigt og godt, men bør altid gennemføres via en anerkendt hjælpeorganisation.

Følgende netsider forklarer meget mere om de forskellige former:

www.scam.com

www.romancescams.org

www.scamwatch.gov.au

Ambassaden har desværre ikke mulighed for at hjælpe, hvis man lander i kløerne på disse bedragere.