Spring til indhold

Pas

Ambassaden hjælper med udstedelse af danske pas og nødpas til fastboende danske statsborgere og turister, hvis rejsedokument er udløbet eller bortkommet.

Er dit pas udløbet?

Danske statsborgere, hvis pas er udløbet, kan ansøge om et nyt pas ved personligt fremmøde på ambassaden. Dette gælder også børn. De honorære konsulater kan kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas).

Ekspeditionstid
Nye pas kan kun udstedes af Rigspolitiet i Danmark. Der må derfor påregnes en ekspeditionstid på 4-5 uger.

Følgende skal vedlægges en ansøgning om pas:
  1. 1 ansøgningsskema
  2. 1 nyt pasfoto (3,5 x 4,5 cm)
  3. Det sidst udstedte pas eller andre beviser for identitet, fx  
        • Dåbs- navne- eller fødselsattest
        • Indfødsretsbevis
        • Legitimation med foto, fx kørekort

Ansøgningsskema
Ved ansøgning om pas benyttes pasansøgningsskemaet som hentes ned ved at klikke her. Skemaet afleveres udfyldt og underskrevet i ét eksemplar.

Pasfotos
Se krav til foto til pas og kørekort på politiets hjemmeside.

Betaling
Prislisten finder du her.

Afhentning
Du får lov at beholde dit gamle pas, indtil det nye er udstedt. Når passet er klar, kontakter ambassaden dig. Husk at medbringe dit gamle pas ved afhentningen.

Det er muligt at bestille nyt pas på et borgerservicecenter i Danmark og få det udleveret på danske ambassader og andre repræsentationer, herunder honorære konsulater. Ligeledes er det muligt at bestille nyt pas på ambassaden og senere afhente det på et borgerservicecenter i Danmark.

Ambassaden vil opkræve et gebyr for at udlevere pas, der er bestilt i Danmark.

Er dit pas stjålet under ferieophold?

Danskere med fast bopæl i Danmark, der har mistet deres pas, kan under besøg i Ghana få udstedt et nødpas ved personligt fremmøde.

Vær opmærksom på, at et nødpas er et tidsbegrænset rejsedokument. Der er ikke samme sikkerhed for, at det vil blive anerkendt af ghanesiske myndigheder, som tilfældet er for det almindelige pas. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender nødpas.

Et nødpas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et nødpas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen.

Husk at henvende dig på den lokale politistation i Ghana for at melde dit pas stjålet eller bortkommet, og husk at få en kvittering fra politiet. Ambassaden og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.

Hvis det er nødvendigt at få et nødpas uden for ambassadens almindelig åbningstid opkræves et forhøjet gebyr. Det forhøjede gebyr reflekterer den gennemsnitlige samlede ekstra tid, som ambassadens medarbejder skal anvende for at yde denne service på et tidspunkt, hvor ambassaden ellers er lukket. Gebyret dækker bl.a. medarbejderens transporttid og tiden anvendt på åbning/lukning af ambassaden.

Find pasansøgnings- og prisskema til højre under ”Download”.

Pas til børn

Fra 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet.

Ved ansøgning om førstegangspas til børn skal original fødselsattest medbringes.