Spring til indhold

Pas

Ambassaden hjælper med udstedelse af danske pas, pasforlængelse samt udstedelse af provisoriske pas (nødpas), hvis rejsedokument er udløbet eller bortkommet.

Er dit pas udløbet?

Danske statsborgere, hvis pas er udløbet, kan ansøge om et nyt pas ved personligt fremmøde på ambassaden. Pasansøgninger modtages på ambassaden om onsdagen mellem kl 9 og kl 11 lokal tid. Bemærk at fra 15. juni 2012 kan der også søges om pas for børn under 12 år på et honorært konsulat efter en forud indgået aftale. De honorære konsulater kan desuden modtage ansøgninger om pasforlængelse samt udstedelse af provisoriske pas. Link til konsulaterne findes her:  Abidjan, Freetown, Lomé, Conakry og Monrovia.

Ekspeditionstid
Nye pas udstedes i Danmark. Der må derfor påregnes en ekspeditionstid på 4-5 uger.

Følgende skal vedlægges en ansøgning om pas:

  • Pasansøgningsskema som hentes ved at klikke her. Skemaet afleveres udfyldt og underskrevet i ét eksemplar
  • Det sidst udstedte pas eller andre beviser for identitet, fx dåbs- navne- eller fødselsattest, indfødsretsbevis
  • 1 pasfoto - se krav til foto til pas her på politiets hjemmeside
  • Legimitation med foto, fx kørekort
  • Information om gebyr og betaling findes her

Pas til børn

Fra den 26. juni 2012 skal alle danske statsborgere være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af Danmark. Børn optaget i forældres eller andre voksnes pas vil ikke længere kunne rejse ind og ud af Danmark efter denne dato. Ved aflevering af ansøgning om pas til børn, hvor personligt fremmøde af forældremyndighedsindehaver(e) og barnet er nødvendigt, skal ambassaden desuden se den originale fødselsattest, forældres originale vielsesattest, evt. indfødsretsbevis, ligesom forældremyndighedsindehavere(n) skal give deres skriftlige samtykke. Hvis en forældre har alene myndighed, skal der fremvises dokumentation på dette. For børn født i udlandet, skal original lokal fødselsattest samt lokal vielsesattest legaliseres forinden af de lokale myndigheder.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn:

Hvis en forældremyndighedsindehaver befinder sig andetsteds kan du give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og underskrevet med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage. Samtykket scannes efterfølgende til ambassaden.

Afhentning

Ambassaden/konsulatet kontakter dig når passet er ankommet. Husk at medbringe dit gamle pas til annullering ved afhentning. Uden dette, kan det nye pas ikke udleveres.

Det er muligt at bestille nyt pas på et borgerservicecenter i Danmark og få det udleveret på danske ambassader og andre repræsentationer, herunder honorære konsulater. Ligeledes er det muligt at bestille nyt pas på ambassaden, og senere afhente det på et honorært konsulat, samt et borgerservicecenter i Danmark.

Ambassaden/konsulatet vil opkræve et gebyr for at udlevere pas, der er bestilt i Danmark eller på en anden dansk repræsentation.'

Pasforlængelse og Provisorisk pas

Gyldighedstiden for et pas der er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller som udløber i den nærmeste fremtid kan forlænges. Forlængelsen udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Et pas kan kun forlænges én gang.
Et provisorisk pas (også kaldet nødpas) kan udstedes, når det ikke vil være muligt at modtage et nyt pas i tide eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Et dansk provisorisk pas udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Det provisoriske pas skal sendes til Borgerservice i Danmark, eller en dansk repræsentation i udlandet efter udløb, eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær opmærksom på, at det danske provisoriske pas eller pas hvis gyldighed er blevet forlænget ikke godkendes som rejselegitimation ved indrejse i visse lande, så hvis du planlægger at rejse rundt i flere lande på vej tilbage til Danmark, skal du forinden indrejse undersøge, om disse lande godkender det danske provisoriske pas samt pas hvis gyldighed er blevet forlænget.

Ansøgning om forlængelse samt provisorisk pas skal ske ved personlig henvendelse på ambassaden/konsulatet. Til ansøgning om provisorisk pas skal du medbringe følgende: ansøgningsskema, 2 pasfoto, gammelt pas eller kopi deraf. Et provisorisk pas kan i de fleste tilfælde udstedes, mens du venter.

Vedr. samtykke til børn under 12 år ifm udstedelse af pasforlængelse samt provisoriske pas, se ovenfor: Pas til børn.
Hvis det tidligere pas er blevet stjålet/mistet, skal der afleveres politirapport ved indgivelse af pasansøgningen. Husk at få en kvittering fra politiet, da ambassaden og dit forsikringsselskab skal bruge politianmeldelsen.

I tilfælde af et provisorisk pas skal udstedes uden for ambassadens normale åbningstids udløses et ekstra gebyr. I det tilfælde at en konsulær medarbejder ekstraordinært skal åbne ambassaden på en lukkedag for at udstede et provisorisk pas, opkræves endnu et ekstra gebyr. En liste over gebyrer findes her.