Spring til indhold

Valg

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Du kan læse mere om dette på borger.dk.